चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम वितरणयोग्य मुनाफा हुनेले नगद लाभांश दिन नपाउने

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले वितरण योग्य मुनाफा चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नगद लाभांश वितरणको लागि रोक लगाएको छ। राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ मा उक्त व्यवस्था गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को लागि इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सो आर्थिक वर्षको खुद वितरण योग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने छन्। तर, यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने तथा खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाभांश घोषणा तथा वितरणमा सीमा तोकिएको खण्डमा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्षको खुद वितरणयोग्य मुनाफाबाट यस बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाइने छैन।

लाभांश घोषणा गर्नु अगाडि बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अपलेखन गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी बाँकी नरहेको हुनुपर्छ। तोकिएको पुँजी कायम गरेको हुनुपर्छ। तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै लाभांश घोषणा गर्न सक्नेछन्।

सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपर्ने रकम छुट्याएको हुनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ बमोजिम साधारण जगेडा कोषमा विनियोजन गरेको हुनुपर्छ। सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर पूर्ण रुपमा बिक्री वितरण गरेको हुनुपर्छ।